Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke. Kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na web stranici lotos-spa.rs. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na našem portalu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Komentari

Web stranica lotos-spa.rs omogućava korisnicima da ostave komentare na objave sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara, vasu mail adresu, kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg portala i ostavljanja komentara na objave. Samim pristupom portalu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

 

Kolačići

Kako bi vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka.

Na našem portalu nalaze se naši kolačići, kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite portal i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja određenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Prilikom prve posete portalu, iskočiće vam prozor gde možete prihvatiti deljenje vaših podataka kako bi ste mogli da nastavite da koristite portal.

Na web stranici lotos-spa.rs podaci se prikupljaju preko kolačića (cookies), preko formi za ostavljanje komentara i preko Google Analytics koda (Politika privatnosti za Google Analytics).

Korišćenjem našeg portala automatski prihvatate uslove korišćenja i dozvoljavate da se vaši podaci prikupljaju u skladu sa zakonom i važećim direktivama. Ako ne prihvatite korišćenje kolačića, a nastavite da koristite portal, to će se smatratiti kao Vaš dozvola za korišćenje kolačića. Ukoliko ne želite da lotos-spa.rs prikuplja podatke o Vama, u svakom trenutku isti možete napustiti.

Ukoliko želite da uložite prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka ili postaviti pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacim, možete nam pisati na info@lotos-spa.rs

Lotos-spa.rs zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama Beograd uživo može obavestiti korisnike preko e-maila ili objavljivanjem na portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja našeg portala  smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti.

Politika privatnosti i uslovi korišćenja su kreirani u skladu sa GDPR-om. (EU General Data Protection Regulation)

Šta je kolačić?

Kolačići su standardna funkcija veb-sajtova koja nam omogućava da sačuvamo male količine podataka na Vašem računaru o Vašoj poseti našem portalu. Imaju široku primenu jer pomažu rad portala i pospešuju efikasnost preko prepoznavanja i pamćenja informacija i na taj način čine Vaše korišćenje portala lakšim (kroz pamćenje Vaših izabranih postavki). Kolačići nam takođe pomažu da saznamo koji delovi portala su korisni, a kojima treba poboljšanje, kao i da omogućimo za Vas ciljane oglase kroz praćenje Vašeg korišćenja portala.

Kolačić prve strane i kolačić treće strane

Kolačiće sa interneta preuzima Vaš internet pretraživač kada prvi put posetite portal. Sledeći put kada pristupite sajtu sa istog uređaja, kolačić i informacije u njemu se ili vraćaju portalu koji ih je prikupio (Kolačić prve strane) ili na neku drugu lokaciju kojoj pripada (Kolačić treće strane).

Provajderi kolačića treće strane postavljaju kolačiće kada ste prijavljeni na njihove stranice i posetite naš portal. Mi nemamo uticaj na podešavanja kolačića na ovim veb-stranicama. Molimo Vas da posetite veb-sajtove trećih provajdera da biste dobili dodatne informacije o tome kako oni koriste kolačiće.

Kolačići prve i treće stane omogućavaju veb-sajtovima da prepoznaju da li ste, koristeći isti pretraživač, ranije pristupili našem sajtu i to onda u mnogim slučajevima utiče na prikazani sadržaj.Ako odbijete korišćenje svih kolačića, neće se koristiti ni kolačići prve niti kolačići treće strane. U tom slučaju, razlike između ova dva tipa kolačića neće postojati.

TRAJNI I SESIJSKI KOLAČIĆI

U zavisnosti od roka trajanja, kolačići se dele na „trajne” ili „sesijske” kolačiće. Trajni kolačić je sačuvan na Vašem kompjuteru dok mu ne istekne rok ili dok ga ne ukolnite. Sesijski kolačić, s druge strane, se ukolni kada zatvorite svoj pretraživač. Pored prihvatanja kolačića, kada posetite naš portal na način kao što je opisano dalje u tekstu, generalno, možete da  izaberete da li prihvatate kolačiće menjanjem postavki u Vašem pretraživaču.

KAKO KORISTIM KOLAČIĆE?  

Odbijanje upotrebe kolačića

Imate mogućnost da se složite sa upotrebom kolačića koji će Vam omogućiti da koristite sve funkcije našeg portala bez ograničenja prilikom posete našem sajtu. Ako odbijete upotrebu Striktno neophodnih kolačića, ovo može uticati na funkcionalnost i Vaše korisničko iskustvo dok koristite naš portal. Odbijanje drugih kolačića ne mora da utiče na Vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost dok koristite naš portal.

Ako odbijete korišćenje svih kolačića, kolačići prve i treće strane će biti deaktivirani. Pored toga, kolačići prve strane će biti izbrisani. Nismo u mogućnosti da izbrišemo bilo koji kolačić treće strane. Iz tog razloga, morate sami da izbrišete kolačiće treće strane. Ovo može da se uradi samo unutar postavki Vašeg pretraživača (pogledajte sledeći pasus).

Deakitvacija i/ili uklanjanje kolačića preko Vašeg pretraživača

Po potrebi, možete da promenite postavke kolačića u Vašem internet pretraživaču. Vaš internet pretraživač Vam omogućava da promenite podešavanja kolačića. Takva podešavanja se obično nalaze u meniju Vašeg internet pretraživača pod sledećim stavkama: “opcije”, “alati” ili “preferencije”. Takođe, možete da se pogledate stavku “pomoć” u meniju. Različiti pretraživači mogu da koriste različite mehanizme za onemogućavanje kolačića.Molimo da posetite sledeće linkove kako biste dobili više informacija o tome kako da upravljate podešavanjima kolačića:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari